Kinderopvang SKR

*
Vanaf augustus 2018 zal Kinderopvang SKR de opvang verzorgen bij PSG De Stampertjes en BSO De Regenboog op CBS De Regenboog in Slikkerveer.
Wilt u gebruikmaken van één van deze opvangvormen vanaf augustus, dan kunt u zich op onze website al inschrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze plaatsingsmedewerkers.

*
Bij kinderdagverblijf Baloe in de wijk Oost hebben wij een unieke babygroep! 

*
In de wijk Rijsoord bij peuterspeelgroep Bambi kunt u ook terecht voor verlengde peuteropvang van 7.30 uur tot 13.00 uur.

*
Bij al onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties bieden wij u een vroege start arrangement aan vanaf 7.00 uur of late finish arrangement tot 18.30 uur.

*
Like ons ook op Facebook!

 
 

Oudercommissie KDV/PSG

De oudercommissie kinderdagverblijven (OC KDV ) vertegenwoordigt de ouders van de kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen van Kinderopvang SKR. De OC adviseert het managementteam van Kinderopvang SKR ten aanzien van kwaliteit en beleid en denkt mee over allerlei zaken die te maken hebben met de opvang van de kinderen. De OC stelt zich positief kritisch op om zo de kwaliteit van de opvang te helpen borgen en/of verhogen.
De Wet Kinderopvang heeft het hebben van een oudercommissie verplicht gesteld. Die Wet geeft de oudercommissie advies- en instemmingsrecht op punten zoals openingstijden, prijswijzingen, voedingsaangelegenheden en beleidsplannen, welke in de besluitvorming van de kinderdagopvang mee dienen te worden genomen.

Hoe werkt de oudercommissie?
De OC vergadert 4 keer per jaar, waar onder andere de bovenstaande punten besproken worden. De locatiemanager en de aanwezige pedagogisch medewerkers houden ons op de hoogte van zaken waarbij Kinderopvang SKR, het kinderdagverblijf/peuterspeelgroep en haar personeelsleden betrokken zijn. 
De OC fungeert ook als aanspreekpunt voor ouders wanneer zij vragen of opmerkingen hebben. Wanneer u iets inbrengt, zal dit in een eerstvolgende vergadering naar voren worden gebracht en worden besproken. Van elke vergadering worden er notulen gemaakt die voor u, als ouders/verzorgers, zijn in te zien.

Hoe is de OC bereikbaar voor ouders?
Uw vragen, opmerkingen, klachten en ideeën; wij horen ze graag! Bij binnenkomst op de opvang treft u in een informatiebord aan. Hier hangen onze namen en foto’s zodat u weet wie wij zijn. Daarnaast ligt er de informatiemap met de besproken stukken en goedgekeurde notulen. Ook zijn wij bereikbaar via e-mail: oc.kdvdeklimop@s-k-r.nl

Heeft de OC nog leden nodig?
Jazeker! Lijkt het u leuk om de OC te komen versterken, neem dan contact met één van ons op of met een pedagogisch medewerker voor meer informatie.