Kinderopvang SKR

*
Vanaf augustus 2018 zal Kinderopvang SKR de opvang verzorgen bij PSG De Stampertjes en BSO De Regenboog op CBS De Regenboog in Slikkerveer.
Wilt u gebruikmaken van één van deze opvangvormen vanaf augustus, dan kunt u zich op onze website al inschrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze plaatsingsmedewerkers.

*
Bij kinderdagverblijf Baloe in de wijk Oost hebben wij een unieke babygroep! 

*
In de wijk Rijsoord bij peuterspeelgroep Bambi kunt u ook terecht voor verlengde peuteropvang van 7.30 uur tot 13.00 uur.

*
Bij al onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties bieden wij u een vroege start arrangement aan vanaf 7.00 uur of late finish arrangement tot 18.30 uur.

*
Like ons ook op Facebook!

 
 

Peuterspeelgroepen (PSG)

Kinderopvang SKR heeft diverse peuterspeelgroepen binnen Ridderkerk

De Speelboom bij Basisschool De Bongerd in de wijk Drievliet
De Klimop bij Basisschool De Klimop in de wijk Centrum-West
Bamboebeer bij Basisschool De Wingerd in de wijk Oost
De Peuterbol bij Basisschool De Fontein in de wijk Bolnes
Bambi bij Basisschool De Klimop in de wijk Rijsoord

Onze peutergroepen zijn speciaal bestemd voor kinderen vanaf 2 jaar (subsidieplaats vanaf 2,5 jaar) en zijn een goede voorbereiding op de basisschool.

Peuters zijn steeds meer toe aan uitdaging en samenspel. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan die bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de peuters passen. 
Zelfstandigheid en de ontwikkeling daarvan heeft de specifieke aandacht bij de groep. Spelenderwijs en in interactie met andere kinderen en pedagogisch medewerkers doen kinderen allerlei ervaringen op en vergroten ze o.a. hun woordenschat en taalvaardigheid. Eventuele taal- of ontwikkelachterstanden worden zo op tijd ontdekt.

Op alle peuterspeelgroepen bieden wij VVE aan. VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie. VVE heeft als doel eventuele ontwikkelingsachterstanden vroegtijdig te signaleren en met behulp van een speciaal programma aan te pakken. VVE richt zich op de brede ontwikkeling van het kind en biedt ondersteuning en activiteiten voor taal, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling. Bij Kinderopvang SKR doen alle kinderen mee met de VVE vanuit de filosofie dat alle kinderen leren van een gericht en gevarieerd aanbod. Onze pedagogisch medewerkers zijn VVE gecertificeerd .

Er wordt ook gewerkt met “peuters in beweging” een bewegingsprogramma, speciaal afgestemd op de peuterleeftijd.

Uw peuter

  • leert vooral om sociaal sterker te worden
  • is daardoor steeds beter in staat eigen keuzes te maken
  • leert ook om meer weerbaar te worden
  • leert rekening te houden met anderen en op zijn of haar beurt te wachten
  • leert samen te spelen en om te gaan met regels en een vast dagprogramma
  • ontwikkelt spelenderwijs vaardigheden die hem/haar een goede start geven op de basisschool
  • leert vriendjes maken
     

Pedagogisch beleid voor onze peuterspeelgroepen.
Het pedagogisch beleidsplan kunt u hier lezen. 

Heeft u nog vragen over de opvang op de peuterspeelgroep, dan kunt u contact opnemen met het centraal bureau via telefoonnummer: 0180 – 499322
en vragen naar één van onze plaatsingsmedewerksters. Of door een mail te sturen naar info@s-k-r.nl

Uiteraard kunt u via onze website ook direct een inschrijfformulier versturen.