Kinderopvang SKR

*
Vanaf augustus 2018 zal Kinderopvang SKR de opvang verzorgen bij PSG De Stampertjes en BSO De Regenboog op CBS De Regenboog in Slikkerveer.
Wilt u gebruikmaken van één van deze opvangvormen vanaf augustus, dan kunt u zich op onze website al inschrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze plaatsingsmedewerkers.

*
Bij kinderdagverblijf Baloe in de wijk Oost hebben wij een unieke babygroep! 

*
In de wijk Rijsoord bij peuterspeelgroep Bambi kunt u ook terecht voor verlengde peuteropvang van 7.30 uur tot 13.00 uur.

*
Bij al onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties bieden wij u een vroege start arrangement aan vanaf 7.00 uur of late finish arrangement tot 18.30 uur.

*
Like ons ook op Facebook!

 
 

Tarieven

Recht op kinderopvangtoeslag? 
De uurprijs voor deze vorm van opvang is € 7,45
Opvang op een peuterspeelgroep valt onder de Wet Kinderopvang, dat betekent dat u onder bepaalde voorwaarden kinderopvangtoeslag kunt ontvangen via de Belastingdienst. Deze toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijk belastbaar inkomen.

Minimale afname is 2 dagdelen. Uw kind maakt dan optimaal gebruik van onze pedagogische werkwijze. Wij kunnen dan ook de ontwikkeling van uw kind voldoende volgen en inspelen op de ontwikkelbehoefte. U betaalt enkel de opvangdagen tijdens schoolweken.

Vanaf 21 augustus is verlengde opvang ook mogelijk bij PSG Bambi in de wijk Rijsoord. Aansluitend aan het dagdeel op de peuterspeelgroep start de opvang om 7.30 en eindigt om 13.00 uur. 
 

Recht op een subsidieplaats?
Voldoet u niet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidieplaats. Bij een subsidieplaats mag uw kind in de schoolweken twee dagdelen (3 uren per dag) per week komen spelen. De eigen bijdrage voor een subsidieplaats is afhankelijk van uw  jaarinkomen. 

Hoe hoog is uw eigen bijdrage?
Inkomen lager dan 30.000 per jaar > eigen bijdrage: 20 euro per maand
Inkomen hoger dan 30.000 per jaar > eigen bijdrage: 50 euro per maand

Om in aanmerking te komen voor een subsidieplaats in Ridderkerk dient u een inkomensverklaring aan ons te overleggen. Deze inkomensverklaring (IB60-verklaring) vraagt u telefonisch aan bij de Belastingdienst 0800-0543. Hiervoor moet u uw burgerservicenummer (BSN nummer) en uw geboortedatum doorgeven. Ook van uw eventuele partner.

Subsidieplaatsen kunnen ingaan per de 1e of de 16e van maand. Dit geldt ook voor opzeggen. Er wordt altijd een hele of halve maand berekend.